Finalizarea proiectului cu titlul:„ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI ECHIPARE ŞCOALĂ, SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEŢUL BACĂU ”


  Nume Data Fișier
Anunt de presa finalizare proiect COMUNA TRAIAN 10 MAI 2023 15/12/2023 Descarcă

COMUNA TRAIAN, județul Bacău, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Reabilitare, modernizare şi echipare Şcoală, Sat Traian, Comuna Traian, Județul Bacău”. Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației în calitate de Autoritate de Management POR 2014-2020, și cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 2.385.535,37 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2.312.051,63 lei.
Codul MY SMIS al proiectului este 123296.
Proiectul s-a implementat în sat Traian, comuna Traian, judeţul Bacău, pe o perioadă de 56 de luni, până la data de 14.11.2022.
Proiectul s-a derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,
Prioritatea de investiții 10.1 “Investițiile în educație, și formare, inclusiv formare profesională, pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 “Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Apel dedicat Învățământului obligatoriu”.
Obiectivul general constă în modernizarea şi echiparea infrastructurii de educaţie şcolară cu clasele I-VII, inclusiv clasa pregătitoare, la nivelul UAT COMUNA TRAIAN, judeţul Bacău.
Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creșterea gradului de participare la nivelul învăţământului primar, prin asigurarea condiţiilor de bază şi prin asigurarea dotărilor din cadrul infrastructurii educaţionale;
  Rezultat obiectiv specific nr. 1: 1 Şcoala reabilitată, modernizată şi echipată, la nivelul comunei Traian;
 2. Realizarea unei performanțe energetice superioare a cădirii prin măsuri de scădere a consumului anual de energie și utilizare eficientă a resurselor;
  Rezultat obiectiv specific nr. 2:Izolaţie termică pereţi exterior, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, reabilitarea sistemului de încălzire, înlocuirea corpurilor de iluminat, termoizolaţie pe suprafaţa exterioară a pereţilor cu vată minerala bazaltică;
 3. Realizarea accesibilității unităţii de învăţământ pentru persoanele cu dizabilități prin măsuri de adaptare a infrastructurii;
  Rezultat obiectiv specific nr. 3: Amenajarea de grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi, achiziţia de rampe mobile de acces, achiziţia de mobilier specific;
 4. Realizarea de facilităţi cheie şi facilităţi pentru activităţi extracuriculare;
  Rezultat obiectiv specific nr. 4:Amenajarea şi dotarea unor zone existente folosite ineficient din interiorul infrastructurii educaţionale;
 5. Reducerea cantității de deșeuri prin măsuri ce conduc la colectarea selectivă și reciclare.
  Rezultat obiectiv specific nr. 5: Achiziţia a 4 pubele colectare selectivă deşeuri. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii din sat Traian, comuna Traian, judeţul Bacău are un impact semnificativ atât pentru cei 71 de elevi cât și pentru cadrele didactice, care își vor putea desfășura activitatea în condiții optime, într-un spațiu modernizat, dotat conform cerințelor
  actuale.

UAT COMUNA TRAIAN
Persoana de contact:GHERGHELUCĂ Sorin
Funcție: Primar
Telefon: 0234.221.042

Email:comunatraian@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

https://www.fonduri-ue.ro, Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi MFE 2014-2020
https://www.inforegio.ro/ro/
https://www.facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României