1 Alimentare cu apă și canalizare, pe strada Bicăzeni, localitatea Traian, comuna Traian, județul Bacău 895.299,10  lei cu TVA Buget Local   FINALIZAT 2021
2 Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Traian, satele Hertioana de Jos și Hertioana Răzeși 1.065.173,13 lei cu TVA Buget Local FINALIZAT 2021
3. Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian,  județul Bacău 4.615.845,19 lei cu TVA – și finanțat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PNDL 2) FINALIZAT 2021
4. Reabilitare, modernizare si echipare Școală Sat Traian, Comuna Traian, Județul Bacău 1.818.260,51 lei cu TVA Agenția Pentru Dezvoltare Regională  N-E – Program Operațional Regional FINALIZAT 2022