Nr. Data Conținut Fișier Anexă
33 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Anvelopare și dotare cu centrală termică cu emisii reduse CO Școala primară Bogdănești”, din comuna Traian, județul Bacău, ca urmare a avizării proiectului tehnic de către A.F.I.R. Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Anvelopare și dotare cu centrală termică cu emisii reduse CO Școala primară Bogdănești”, din comuna Traian, județul Bacău, ca urmare a avizării proiectului tehnic de către A.F.I.R.

Descarcă

32 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Comuna Secuieni și Comuna Traian în vederea realizării în comun a unor activități privind dezvoltarea asistenței medicale comunitare Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Comuna Secuieni și Comuna Traian în vederea realizării în comun a unor activități privind dezvoltarea asistenței medicale comunitare

Descarcă Descarcă

31 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aderarea și participarea UAT COMUNA TRAIAN, judetul BACĂU la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei” Descarcă

[Caracter normativ] privind aderarea și participarea UAT COMUNA TRAIAN, judetul BACĂU la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Acțiune Locală “Colinele Tutovei”

Descarcă

30 27/03/2023 [Caracter normativ] privind modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local pe anul 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local pe anul 2023

Descarcă Descarcă

29 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna aprilie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna aprilie 2023

Descarcă

28 27/03/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității AdministrativTeritoriale comuna Traian pentru ședința Adunării Generale a Asociației Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău din 10.04.202 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității AdministrativTeritoriale comuna Traian pentru ședința Adunării Generale a Asociației Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău din 10.04.202

Descarcă

27 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Traian, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Traian, județul Bacău”

Descarcă

26 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea închirierii prin atribuire directă, a unui lot de pajişte, ce face parte din domeniul privat al comunei Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea închirierii prin atribuire directă, a unui lot de pajişte, ce face parte din domeniul privat al comunei

Descarcă Descarcă

25 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 2242 din 27-052020 încheiat între COMUNA TRAIAN și MĂRIUȚ ALINA Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 2242 din 27-052020 încheiat între COMUNA TRAIAN și MĂRIUȚ ALINA

Descarcă Descarcă

24 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr. 2299 din 28-05-2020, încheiat între COMUNA TRAIAN şi OLARU DĂNUȚ Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr. 2299 din 28-05-2020, încheiat între COMUNA TRAIAN şi OLARU DĂNUȚ

Descarcă

23 27/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea rezilierii Contractului de concesionare nr. 1984 din 04-05-2011, încheiat între COMUNA TRAIAN şi VEREȘ GABRIEL CĂTĂLIN Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rezilierii Contractului de concesionare nr. 1984 din 04-05-2011, încheiat între COMUNA TRAIAN şi VEREȘ GABRIEL CĂTĂLIN

Descarcă

22 27/03/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Traian pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 20.04.2023 / 21.04.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Traian pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 20.04.2023 / 21.04.2023

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă