La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Jos a Județul Bacău și avea în compunere satele Gioseni, Otești, Bâzga, Traian și Răcea, având în total 2636 de locuitori.
În comună funcționau două școli mixte (una la Gioseni din 1866 și una la Traian din 1890) cu 50 de elevi, două biserici ortodoxe în satele Gioseni și Traian și două catolice în aceleași două sate, o moară cu aburi, două mori de apă și o fabrică de spirt, iar principalii proprietari de pământ erau fiica lui Ion Strat, pe nume Alisa D. Lecca, Profira Strat și Ioan Gh. Lecca.
Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Siret a aceluiași județ, având 2904 locuitori în satele Chetrișu, Fântâneanu, Gioseni, Racova și Tamași.
În 1950, comuna a trecut la raionul Bacău din regiunea Bacău; în timp, reședința s-a mutat la Tamași, și a luat numele de Tamași, nume sub care a revenit în 1968 la județul Bacău, reînființat.Comuna Gioseni a fost reînființată în anul 2005, prin desprinderea satului Gioseni din comuna Tamași. (prin Legea nr. 67 din 23 martie 2005).