Procesul instructiv educativ la nivelul populației școlare și preșcolare din Com. Traian se desfăşoară în 3 unităţi şcolare : 1 şcoală cu statut juridic ce cuprinde : ciclu gimnazial + primar şi pre, 2 şcoli primare cu o grădiniţă.

Școala din Satul Traian

Şcoala din satul Traian a fost înfiinţată în anul 1904. În satul Traian era un vechi local de şcoală cu trei săli de cursuri , clădit între anii 1912-1914, care devenise neîncăpător înainte de al doilea război mondial. Datorită acestei situaţii, în anii 1957-1969, s-a construit o nouă clădire cu şapte săli de cursuri, laborator şi cancelarie, ca mai apoi, in anii 1977-1978 să se construiască un nou local de şcoală, aşezat în faţa Primăriei Traian, lângă şoseaua naţională Bacău – Vaslui. Localul are două nivele cu opt săli de clasă, laborator, cancelarie pentru cadrele didactice, cancelarie, cabinet director, etc.

➢ Şcoala cu Clasele I-VIII Traian are următoarea configuraţie :

➢ Şcoala cu Clasele I-IV Bogdăneşti (structură)

Şcoala din Bogdăneşti, înfiinţată în 1865, a funcţionat un timp scurt în condiţii grele fiind apoi închisă. Aşa cum arată documentele, după 46 de anide la desfiinţare, şcoala din Bogdăneşti se reînfiiţează în anul 1926 sub conducerea învăţătorului Ion Gh. Pilat, originar din satul Hertioana – Răzeşi. În satul Bogdăneşti n-a existat vreun local propriu al şcolii până în anul 1961 când s-a dat în folosinţă actualul local, modificat ulterior în anul 1973.

➢ Şcoala cu Clasele I- IV Zăpodia(structură)