1. Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze natural  în Localitatea  Zăpodia, Comuna Traian, Județul  Bacău 1.697.840,00  lei, fara TVA și cofinantare SC DELGAZ GRID  – în valoare de 93. 575,00  lei fara TVA   ÎN CURS DE EXECUȚIE
2. Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Traian, județul Bacău 1.184.289,71 lei, suma propusa spre finantare prind FONDUL DE MEDIU 1.000.000,00 lei ÎN CURS DE EXECUȚIE
3. Amenajare loc de joacă în sat Traian, comuna Traian, județul Bacău.   132.592,00 lei cu TVA MADR – Programul PNDR – FEADR Masura 7/6B „Dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunităţii”.   ÎN CURS DE EXECUȚIE
4. Construire piste biciclete in localităţile Traian și Zăpodia, comuna Traian, judeţul Bacău. 2.261.000,00 lei cu TVA,  finațat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Componență C10 – Fondul Local Operațiunea I1.4 – Asigurarea infrastructureii pentru transportul verde –piste pentru biciclete ÎN CURS DE EXECUȚIE
5. Construire și dotare cămin cultural în sat. Traian, comuna Traian, județul Bacău 9.363.482,75 lei cu TVA finanțat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Compania Națională de Investiții   ÎN CURS DE LICITAȚIE LA C.N.I.
6. Anvelopare si dotare cu C.T. cu    emisii reduse CO2,  Scoala Primara Bogdanesti 247.160,03 lei finanțat prin MADR – Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ÎN CURS DE EXECUȚIE
7. Reabilitare Termică și Modernizare Școală Gimnazială Traian, comuna Traian 419.352,78 lei cu TVA Administrația Fondului pentru Mediu – Program privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice   ÎN CURS DE EXECUȚIE
8. Modernizare Drumuri Comunale din satul Bogdănești, comuna Traian 6.943.840,61 lei fara TVA Compania Națională de Investiții ÎN CURS DE EXECUȚIE
9. Plan Urbanistic General comuna Traian 263.000, 00lei fara TVA Buget Local ÎN CURS DE EXECUȚIE
10. Modernizare Drumuri de Interes Local în satele Hertioana de Jos și Hertioana Răzeși, comuna Traian, județul Bacău 13.337.740, 36 lei Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Programul Național de Investiții  ” Anghel Saligny ” ÎN CURS DE EXECUȚIE