”Centru de zi pentru copii, comuna Traian, judetul Bacau” din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa- finantat de GUVERN, BDCE SI AUTORITA
Valoarea investitiei – 302.286.84 lei