Nume Statut Funcție Autoritate Declarații
Avădăni Gabriel Actual Consilier local Consiliul Local Declarație de Avere 2021 Declarație de Interese 2021 Declarație de Avere 2023 Declarație de Interese 2023
Ciobanu Iulian Actual Consilier local Consiliul Local Declarație de Avere 2021 Declarație de Interese 2021 Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018
Cojocaru Ionuț Actual Consilier local Consiliul Local Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018
Comorașu Damian Actual Consilier superior Aparatul de specialitate al primarului Declarație de Interese 2023 Declarație de Avere 2022 Declarație de Interese 2022 Declarație de Avere 2021 Declarație de Interese 2021 Declarație de Avere 2020 Declarație de Interese 2020 Declarație de Avere 2019 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018 Declarație de Avere 2017 Declarație de Avere 2013 Declarație de Interese 2013 Declarație de Avere 2023
Druc Mihaela – Amalia Actual Consilier superior Aparatul de specialitate al primarului Declarație de Avere 2021 Declarație de Interese 2021 Declarație de Avere 2020 Declarație de Interese 2020 Declarație de Avere 2019 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2013 Declarație de Interese 2013
Eșanu Maria – Georgeta Actual Consilier local Consiliul Local Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018
Fechet Iosif Actual Consilier local Consiliul Local Declarație de Avere 2023 Declarație de Interese 2023 Declarație de Interese 2022 Declarație de Avere 2022 Declarație de Avere 2021 Declarație de Interese 2021 Declarație de Avere 2020 Declarație de Interese 2020 Declarație de Avere 2019 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018 Declarație de Avere 2017 Declarație de Interese 2017
Gherghelucă Sorin Actual Primar Primar Declarație de Avere 2023 Declarație de Interese 2023 Declarație de Avere 2022 Declarație de Interese 2022 Declarație de Avere 2020 Declarație de Interese 2020 Declarație de Avere 2019 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018 Declarație de Avere 2017 Declarație de Interese 2017 Declarație de Avere 2016 Declarație de Interese 2016 Declarație de Interese 2013
Iacob Oana – Andreea Actual Consilier superior Aparatul de specialitate al primarului Declarație de Interese 2022 Declarație de Avere 2022 Declarație de Interese 2021 Declarație de Avere 2021 Declarație de Avere 2020 Declarație de Interese 2020 Declarație de Avere 2019 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018 Declarație de Avere 2017
Marcu Emilia Actual Referent Aparatul de specialitate al primarului Declarație de Avere 2022 Declarație de Interese 2022 Declarație de Avere 2021 Declarație de Interese 2021 Declarație de Interese 2020 Declarație de Avere 2020 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2019 Declarație de Avere 2018 Declarație de Interese 2018 Declarație de Avere 2017 Declarație de Avere 2013 Declarație de Interese 2013
Mariut Carol Actual Viceprimar Viceprimar Declarație de Avere 2020 Declarație de Interese 2020 Declarație de Avere 2019 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2017 Declarație de Interese 2017 Declarație de Avere 2023 Declarație de Interese 2023
Miron Mioara Actual Consilier local Consiliul Local Declarație de Avere 2023 Declarație de Interese 2023 Declarație de Avere 2019 Declarație de Interese 2019 Declarație de Avere 2017 Declarație de Interese 2017 Declarație de Interese 2013
  Nume Statut Funcție Autoritate Declarații