EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC

Populația comunei TRAIAN nu a suferit evoluții spectaculoase în ultimii 30 de ani, chiar dacă în majoritatea localităților din România și județul BACAU populația a scăzut constant, există totuși o scădere a populației și în această comunitate. Conform Recensământului Populației din anul 2011, populația stabilă în comuna TRAIAN a fost de locuitori

După structura pe sexe, comuna TRAIAN, împreună cu localitățile componente, cu un procent de 49,38% populaţie masculină şi 50,62% populaţie feminină, se înscrie în tendinţa manifestată la nivelul judeţului BACAU, respectiv 49,15% masculin şi 50,85% feminin; pe total, diferenţa între populaţia feminină şi cea masculină indică un echilibru relativ.

În concluzie, putem spune că populaţia comunei TRAIAN prezintă un echilibru relativ, atât din punct de vedere al structurii pe sexe, cât şi pe grupe de vârstă şi se manifestă o tendinţă a lipsei de vitalitate, pe fondul unui bilanţ natural negativ şi al unui bilanţ migratoriu
negativ.