În structura de mai jos pot fi găsite:

    Cererile de rectificare, întocmite conform prevederilor art. 14, alin. (2) din Legea nr. 7/1996, pot fi transmise pe adresa de email: public@primariatraianbacau.ro. Formularul cererii de rectificare poate fi găsit mai jos.