Măsuri de prevenire

S.V.S.U.

Serviciu voluntar pentru situatii de urgenta

 

Măsuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului de primăvară
şi sancţiuni aplicabile în domeniu

1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

2. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele gospodăriilor populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

3. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

4. Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

5. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

6. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

7. Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 52, alin. (3), lit. „b” şi art. 94, alin. (1), lit. „n” din Legea nr. 265 din 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţie Mediului Bacău şi informarea prealabilă a S.V.S.U. Traian.

8. Fac excepţie de la obţinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor, dar cu respectarea măsurilor de mai sus.

În conformitate cu art. 1, alin. (3), lit. „r” şi „s”, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

În cazul producerii unor incendii la locuinţe, păduri sau plantaţii, persoanele fizice şi juridice aflate în apropierea acestora, au obligaţia să anunţe evenimentul la numărul unic de urgenţă 112 şi să ia măsuri, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

Martie 2015

Preşedintele C.L.S.U.
Primar, Sorin GHERGHELUCĂ

 

 

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

LA GOSPODĂRII CETĂŢENEŞTI

noiembrie 2014

COŞ DE FUM

          Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.

MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE

          Se interzice utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi lăsarea lor în funcţiune nesupravegheat.

          Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi materiale combustibile.

          Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact.

          Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrale.

          Se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid.

          Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se va stinge cu apă.

INSTALAŢII ELECTRICE

          Aparatele, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse frecvente de incendiu.

          Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se apelează la specialişti.

          Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri.

Nu trageţi de cablu pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu.

          Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul producerii unui incendiu.

          Nu cumpăraţi jucării electrice care se conectează direct la priză: o jucărie prin care trece  o tensiune de 220V poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm jucăriile echipate cu un transformator de protecţie care reduce tensiunea la o valoare inofensivă, de regulă de 12 V.

          Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă …)în apropierea unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale.

          Nu  înlocuiţi patroanele fuzibile arse decât cu altele originale.

FOCUL DESCHIS

          Orice foc, fie că este în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat.

          Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri …) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole – (în lanuri de cereale, pajişti …), în păduri şi în apropierea acestora.

          Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei. În cazul în care butelia este defectă, flacăra, în prezenţa gazului scurs de  butelie, va produce explozie.

FUMAT

          Se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie sau de incendiu.

          Nu funaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi incendiu.

JOCUL COPIILOR CU FOCUL

          Păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri în care copiii nu au acces.

          Înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viaţa lor.

          Nu lăsaţi copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.

          Exemplul celor mari cu privire la folosirea focului în prezenţa copiilor contează mult în educarea lor.

          O dată cu creşterea, copiii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi cum să se comporte în situaţii de pericol.

BUTELII DE GAZE LICHEFIATE / ARAGAZ

          Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.

          Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor  regulatorilor de presiune  sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.

          Se interzice  aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare.

          Se interzice încălzirea  buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.

          Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

          La aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiţi principiul gaz pe flacără (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manevraţi robinetul de alimentare cu gaz). Recomandăm utilizarea aprinzătorului electric.

POD

          Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, …) în podurile clădirilor.

          Este interzisă folosirea afumătorilor  improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare.

AFUMĂTOARE

          Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii  din gospodărie.

 

ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAŢI LA NUMĂRUL UNIC DE URGENŢĂ 112,

GRATUIT ÎN ORICE REŢEA DE TELEFONIE FIXĂ SAU MOBILĂ.

 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii  de Urgenţă

Primar, Gherghelucă Sorin

 

 

 

  A N E X A la Dipoziţia Primarului nr. 138 din 26-05-2006 

COMPONENŢA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 
al comunei TRAIAN, judeţul BACĂU

  1. ŞEF SERVICIU:

Şef serviciu

1


COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE :

Seful compartimentului entru prevenire

1

Specialişti pentru prevenire*

5

TOTAL

6

* pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local, un specialist; pentru 200 de gospodarii, un specialist;

  1.  
    1. ECHIPE DE INTERVENTIE:

      3.1.1. Echipe specializate de intervenţie în caz de incendiu, formata din:
3.1.1.1Echipă specializată de intervenţie în caz de incendiu in Satul Traian:

Şef grupa de intervenţie

1

Servanţi voluntari

4

TOTAL

5

3.1.1.2.Echipă specializată de intervenţie în caz de incendiu in Satul Bogdăneşti:

Şef grupa de intervenţie

1

Servanţi voluntari

4

TOTAL

5

3.1.1.3.Echipă specializată de intervenţie în caz de incendiu in Satul Zăpodia:

Şef grupa de intervenţie

1

Servanţi voluntari

4

TOTAL

5

3.1.1.4.Echipă specializată de intervenţie în caz de incendiu in Satul Hertioana Răzeşi şi Hertioana de Jos:

Şef grupa de intervenţie

1

Servanţi voluntari

4

TOTAL

5

        3.2.1. 1 (una) echipa specializată în domeniul TRANSMISIUNI – ALARMARE, formată din:

Şef echipă (electromecanic)

1

Electrician

1

Clopotar Biserica din Satul Traian

1

Clopotar Biserica din Satul Bogdăneşti

1

Clopotar Biserica din Satul Zăpodia

1

TOTAL

5

        3.2.2. 1 (una) echipă specializată in domeniul SALVARE ŞI PRIM AJUTOR, formată din:

Şef echipă (asistent medical)

1

Salvator (şofer-sanitar)

1

Salvator (soră de cruce roşie)

1

Salvator (brancardier)

5

TOTAL

8

        3.2.3. 1 (una) echipă specializata in domeniul SANITAR - VETERINARĂ, formată din:

Şef echipă (tehnician veterinar)

1

Salvator (şofer)

1

Salvator (zootehnist)

3

TOTAL

5

                                A N E X A la Dipoziţia Primarului nr. 138 din 26-05-2006

                            RAPORT DE ACTIVITATE DUPĂ EXECUTAREA INTERVENŢIEI

1.Perioada când a avut loc intervenţia.
____________________________________________________________________________
2. Locul în care a avut loc intervenţia.
____________________________________________________________________________
3. Personalul folosit la intervenţie.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Materialele şi tehnica folosită la intervenţie.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Cooperarea cu alte forţe participante la intervenţie.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Materiale şi tehnica avariate pe timpul intervenţiei.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Materiale şi tehnica distruse sau pierdute pe timpul intervenţiei.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Cantitatea de combustibil (carburanţi – lubrifianţi) folosită de autovehicule pe timpul intervenţiei.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Victime rezultate în urma dezastrului care nu au putut fi salvate.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Numărul de persoane care au fost salvate (dacă se poate numele şi prenumele, adresa).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Bunuri materiale salvate şi cui au fost predate.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Forţele care au participat la intervenţie(altele decât formaţiile proprii).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Alte probleme care au apărut pe timpul intervenţiei de la sosirea în raion până la încheierea misiunii.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată
_________________________________________________

 

                D I S P O Z I Ţ I A Nr. 138 din 26-05-2006
      
privind organigrama, numărul de personal şi dotarea Serviciului Voluntar
                      pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Traian, judeţul Bacău

Primarul Comunei Traian, judeţul Bacău, 
         Având în vedere prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004); ale art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 544/01.09.2001), aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (Publicata în Monitorul Oficial Nr. 447/07.06.2002); a art. 1 din O.M.A.I. Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 636/20.07.2005); art. 12, al.(1), litera “b”si art. 29, din Ordonanţa Guvernului României Nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 225/30.09.1997), modificata si aprobata prin Legea Nr. 212/1997 (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 366/18.12.1997), modificata si completata prin O.G. Nr. 114/2000 (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 425/01.09.2000); ale art. 19, lit. “a” din O.M.A.I. Nr.138/26.09.2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor Generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor – D.G. P.S.I. – 005, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 606/26.09.2001).
În temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art. 1: Se reorganizează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Traian, judeţul Bacău, de categoria II-a, având in compunere un număr de 45 persoane, din care 1 angajată si 44 de persoane voluntare, cu următoarea componenta, încadrare nominala si dotare:
        A.) Sef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenta, D-l. HUMĂ DUMITRU, (profesionist in domeniu).
        B.) Compartiment pentru prevenire, cu un număr de 6 (şase) specialişti pentru prevenire, stabiliţi astfel:
Seful Compartimentului pentru prevenire: D-na. EŞANU MARIA GEORGETA
   Specialişti pentru prevenire:
- D-l Sechel Marius
- D-na Mâţă Anica
- D-na Tamaş Adriana
- D-l Ghingheş Ştefan
- D-na Gurlui Georgeta
        C.) Formaţii de intervenţie, având un număr de 38 voluntari, fiind compusa din:
        C.1.) – Echipă specializată pentru intervenţie în caz de incendiu în satul Traian:
Seful echipei de intervenţie: D-l CIMPOESU MARINEL
   Servanţi voluntari:
- D-l Iştoc Bernard
- D-l Chiper Emil
- D-l Ursu Petrică
- D-l Moraru Pavel
        C.2.) – Echipă specializată pentru intervenţie în caz de incendiu în satul Bogdăneşti:
Seful echipei de intervenţie: D-l TAMAŞ D. PETRU
   Servanţi voluntari:
- D-l Pitica Gheorghe
- D-l Pitica Dumitru
- D-l Tamaş Marcelin
- D-l Frâncu Vasile
        C.3.) – Echipă specializată pentru intervenţie în caz de incendiu în satul Zăpodia:
Seful echipei de intervenţie: D-l. LUNGU V. IOSIF
   Servanţi voluntari:
- D-l Ciobanu Ciprian
- D-l Lungu N. Iosif
- D-l Burcă Gabriel
- D-l Ciobanu Anton
        C.4.) – Echipă specializată pentru intervenţie în caz de incendiu în satul Hertioana:
Seful echipei de intervenţie: D-l GURLUI PAVEL
   Servanţi voluntari:
- D-l Balan Dănuţ
- D-l Dumbravă Pavel
- D-l Pilat Jenică
- D-l Tudor Vasile
        C.5.) Echipa specializata in domeniul transmisiuni-alarmare, 
Seful echipei specializata in domeniul transmisiuni-alarmare: D-l GHENADE OVIDIU
- Gheorghieş Lucian - electrician
- Clopotar Biserica din Satul Traian D-l Huşanu Laurenţiu
- Clopotar Biserica din Satul Bogdăneşti D-l Pitica Anton
- Clopotar Biserica din Satul Zăpodia D-l Burcă Anton
        C.6.) Echipă specializată in domeniul salvare si prim ajutor, 
Seful echipei specializata in domeniul salvare si prim ajutor: D-na dr. DRUŢU CRISTINA
   Voluntari
- D-na Miron Mioara
- D-l Căruntu Vasile
- D-na Marcu Viorica
- D-l Gherghelucă Sorin
- D-l Misaru Iosif
- D-l Măriuţ Francisc
- D-na Băltăreţ Agnesa 
        C.7.) Echipă specializata in domeniul sanitar-veterinar, 
Seful echipei specializata in domeniul saanitar-veterinar: D-l LUPU GHEORGHE
    Voluntari
- D-l Bour Emil
- D-l Boghiu Aristiţa
- D-na Răchiteanu Marinica
- D-l Batin Victor
        D.) Dotarea echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu pentru pichetul mobil, astfel: 
- 1 (unu) panou (pichet) de incendiu; 
- 10 (zece) maturoaie cu coada; 
- 4 (patru) tarnacoape; 
- 2 (doua) cangi cu coada; 
- 4 (patru) topoare; 
- 10 (zece) lopeti; 
- 10 (zece) galeti; 
- 4 (patru) furci; 
- 10 (zece) sape; 
- 4 (patru) stingatoare; 
- 1 (unu) mijloc mobil de transport (caruta, remorca, carucior, et.) 
Art. 2 – Anexa nr.1, anexa nr. 2, anexa 3 si anexa nr. 4 fac parte integranta din prezenta dispoziţie. 
Art. 3 – Secretarul comunei Traian va respecta dispoziţiile art. 85, alin. (2), lit. “h”, din Legea 215 / 2001, privind administraţia publică locală. 

     Primar,                                                                            Aviz de legalitate
Comoraşu Damian                                                               Secretar, Radu Oana

 DE ACORD

cu înfiinţarea, organigrama, numărul de personal, categoria si dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei TRAIAN

I N S P E C T O R S E F

al Inspectoratului pentru Situaţii de UrgenţăMaior CONSTANTIN ENE” 
al judeţului Bacău
Colonel, Simionescu Mihai

Înapoi


Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează