Proiecte în derulare

1. ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice in judetul Bacau” - in cadrul POSCCE 2007-2013, Axa prioritara 3-TIC, DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.2.-DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE , OPERATIUNEA 3.2.1. APEL 4;

 

2. "Modernizare drumuri de interes local in Com. Traian, Jud. Bacau" - Finantat prin PNDL II.

3.Extindere retea gaze naturale presiune redusa in localitatea Traian.

4. Extindere retea de alimentare cu apa in com Traian, satele Hertioana de Jos si Hertioana Razesi.

5. Modernizare drumuri comunale din satul Bogdanesti, com. Traian.

6. Construire si dotare Camin Cultural in sat Traian, com. Traian.

7. Infiintare sistem gaze naturale presiune redusă in localitatea Zăpodia, com. Traian.

8. Construire Trotuare in localitatea Traian, etapa a-III-a.

9. Reabilitare, modernizare si echipare Scoala, sat Traian.

10. Modernizare drumuri de interes local in satele Hertioana Razesi si Hertioana de Jos, com. Traian, jud. Bacau. 

Fișiere atașate

Înapoi


Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL