INVITATIE LA OFERTARE ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT


  Nume Data Fișier
Anexa nr. 5 – Raportul procedurii 22/02/2024 Descarcă
Anunt procedura Achizitie echipamente IT_Proiect Dotari C15 08/02/2024 Descarcă

Documentația de atribuire


  Nume Data Fișier
Anexa 2 – Declaratie pe proprie raspundere privind timpul de interventie 08/02/2024 Descarcă
Strategia-de-contractare_final_Echipamente_IT 08/02/2024 Descarcă
Caiet de sarcini – Echipamente digitale 08/02/2024 Descarcă
Anexa 3 – Declaratia ofertantului pentru disponibilitatea pieselor de schimb 08/02/2024 Descarcă
Anexa 4 – Raport de conformitate (DNSH) 08/02/2024 Descarcă
Anexa 5 – Metodologia privind indeplinirea criteriului DNSH 08/02/2024 Descarcă
Anexa 6 – Declaratie privind respectarea aplicarii principiului DNSH 08/02/2024 Descarcă
Anexa 8 – Declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real 08/02/2024 Descarcă
Anexa 9 – Factori evaluare punctaj 08/02/2024 Descarcă
Formulare 1-12 08/02/2024 Descarcă
Lista anexe si formulare caiet de sarcini 08/02/2024 Descarcă
Model contract furnizare produse 08/02/2024 Descarcă
Anexa 7 – Grafic de livrare 09/02/2024 Descarcă
  Nume Data Fișier