Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2008 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forţei de muncă în activităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale, pentru anul 2008 şi a notei de fundamentare cu privire la activităţile ce se vor desfăşura în cadrul programului 30-01-2008
6 / 2008 privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local Traian nr. 32 din 28-07-2006 şi nr. 34 din 27-09-2006, prin care s-a aprobat vânzarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea medicul uman, parte din dispensarului medical din satul Traian 30-01-2008
5 / 2008 privind aprobarea înscrierii în inventarul domeniului privat al Consiliului Local Traian a unui autoturism marca Dacia Break 1310, primit fără plată 30-01-2008
4 / 2008 privind aprobarea înfiinţării compartimentului managementul proiectelor în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, judeţul Bacău 30-01-2008
3 / 2008 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară pentru Punctul de Acces Public din cadrul Reţelei Electronice a Comunităţii Locale de la comuna Traian, judeţul Bacău 30-01-2008
2 / 2008 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Electronice a Comunităţii Locale de la comuna Traian, judeţul Bacău 30-01-2008
1 / 2008 privind aprobarea modificării duratei contractului de achiziţie publică a Serviciului de Salubrizare al comunei Traian 30-01-2008
Înapoi

Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL