Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2009 privind aprobarea modificării Inventarului domeniului public al comunei Traian 29-05-2009
14 / 2009 privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă, în activităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale, pentru anul 2009 şi a Notei de Fundamentare cu privire la activităţile ce se vor desfăşura în cadrul Programului. 09-04-2009
12 / 2009 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a suprafeței de 10,68 ha pășune, situate în punctul Coroiata 3,66 ha, în punctul Via Popii Bogdanești si 6,30 ha în punctul Chirivea Bogdănești, din extravilanul comunei Traian, parte din domeniul privat al comunei 31-03-2009
11 / 2009 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Traian. 31-03-2009
5 / 2009 privind aprobarea contractului de parteneriat între Fundația EOS și Primăria comunei Traian 27-02-2009
2 / 2009 privind aprobarea modificării Inventarului domeniului public al comunei Traian 30-01-2009
43 / 2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Traian nr. 17 din 9 aprilie 2008 privind aprobarea participării comunei Traian din județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea ,, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB,, și abrogarea parțială a HCL nr. 17 din 9 aprilie 2008. 27-08-2008
42 / 2008 privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ din comuna Traian, județul Bacău. 27-08-2008
41 / 2008 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei TRAIAN, județul Bacău 2008-2013 27-08-2008
40 / 2008 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Construire Bază Sportivă Multifuncţională în satul Traian, comuna Traian, judeţul Bacău,, 27-08-2008
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează