Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2008 privind aprobarea validării d-lui Burcă Velu în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Traian, județul Bacău 30-07-2008
31 / 2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Traian, județul Bacău. 30-07-2008
23 / 2008 privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului integrat “ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE, CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE ȘI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TRAIAN, JUDEŢUL BACĂU”, 30-04-2008
22 / 2008 privind aprobarea regulamentului de exploatare a păşunilor comunale pentru anul 2008 30-04-2008
21 / 2008 privind încetarea înainte de termen a contractului de administrare a păşunii comunale încheiat cu Asociaţia Zootehnica Traian, prin acordul părţilor 30-04-2008
19 / 2008 privind avizarea documentaţiei depuse de către arh. Marian Cătuneanu – reprezentând pe domnii Agachi Doru, Iordache Liviu, Negru Iuliana, Lupancu Popa Elena, Pravat Claudia, Lungu Aurel, Arseniu Virgil, Damian Gina, Baciu Marius, Spataru Vasilica, Bejan Vasile, Axinia Gabriela, Pintilie Cătălin, Motorga Daniel, Spătaru Vasile, Mariuţ Rodica şi Felix, Atomei Tereza persoane fizice, în vederea extinderii intravilanului localităţii Traian, jud. Bacău 30-04-2008
18 / 2008 privind suplimentarea bugetului local al comunei TRAIAN 09-04-2008
17 / 2008 privind aprobarea participării comunei Traian, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB”, şi abrogarea parţială a H.C.L. nr. 45 din 31.10.2007 09-04-2008
16 / 2008 privind constituirea comisiei tehnico economice 26-03-2008
15 / 2008 privind instrumentarea proiectului integrat “CANALIZARE, STAŢIE DE EPURARE, EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ şi ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA TRAIAN, JUDEŢUL BACĂU”, 26-03-2008
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează