Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a parametrilor tehnico-economici, ”Modernizare drumuri de acces, drumuri agricole de exploatație, comuna Traian, județul Bacău” 12-04-2010
15 / 2010 privind instrumentarea proiectului ”Modernizare drumuri de acces, drumuri agricole de exploatație, comuna Traian, județul Bacău” 12-04-2010
14 / 2010 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Traian, precum şi Regulamentul Local de Urbanism 31-03-2010
13 / 2010 privind aprobarea completării inventarului domeniului public al comunei Traian 31-03-2010
12 / 2010 privind aprobarea asocierii comunei TRAIAN, judetul BACĂU în Grupul de Acțiune Locală “Asociația Nord - Est Bacău” și desemnarea reprezentanților comunei Traian în G.A.L. 31-03-2010
11 / 2010 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Traian, 04-03-2010
10 / 2010 privind aprobarea bugetului local al comunei TRAIAN pentru anul 2010 04-03-2010
9 / 2010 privind aprobarea limitelor minime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, ce vor fi luate în calcul la acordarea ajutorului social 26-02-2010
8 / 2010 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Traian nr. 60 din 29.12.2009, privind completarea Hotărârii Consiliului Local Traian nr. 29 din 29-05-2009 de Înfiinţare a Centrului de Informare şi Consiliere pentru Părinţi şi Copii din comuna Traian 26-02-2010
7 / 2010 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Traian nr. 29 din 29.05.2009, privind Înfiinţarea Centrului de Informare şi Consiliere pentru Părinţi şi Copii 26-02-2010
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează