Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2018 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Traian, județul Bacău 26-09-2018
48 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Traian, județul Bacău 26-09-2018
47 / 2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, județul Bacău 26-09-2018
46 / 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Traian în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale Traian, pentru anul Școlar 2018 - 2019 26-09-2018
45 / 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Traian în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Traian pentru anul școlar 2018 - 2019 26-09-2018
44 / 2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Traian pentru luna august 2018 31-08-2018
43 / 2018 privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru instituții publice pentru anul 2018 31-08-2018
42 / 2018 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Traian,județul Bacău 25-07-2018
41 / 2018 privind introducerea în domeniu public al Comunei Traian a unui drum comunal 25-07-2018
40 / 2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna Iulie 2018 25-07-2018
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează