Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2021 Privind aprobarea introducerii în domeniului public al Comunei Traian, judeţul Bacău a obiectivului ”MONUMENT AL EROILOR, ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Traian, judeţul BACĂU 27-01-2021
3 / 2021 Privind aprobarea introducerii în domeniului public al Comunei Traian, judeţul Bacău a obiectivului ”SISTEM DISTIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Traian, judeţul BACĂU 27-01-2021
2 / 2021 Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Traian, județul Bacău 27-01-2021
1 / 2021 Privind aprobarea rețelei şcolare în Comuna Traian, județul Bacău, pentru anul școlar 2021 – 2022 27-01-2021
55 / 2020 Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară nr. 63237, în două imobile, având numerele cadastrale 63506 și 63507 21-12-2020
54 / 2020 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna noiembrie 2020 21-12-2020
53 / 2020 Privind aprobarea proiectului de rețea şcolară în Comuna Traian,județul Bacău, pentru anul școlar 2021 – 2022 21-12-2020
52 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei TRAIAN pe trimestrul IV 2020 21-12-2020
51 / 2020 Privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2021, conform „Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare” pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 21-12-2020
50 / 2020 Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, conform Legii nr. 227 din 08-09-2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 21-12-2020
Înapoi

Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL