Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru comuna Traian 2018 15-05-2018
31 / 2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitare, modernizare si echipare scoala 15-05-2018
30 / 2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna aprilie 2018 25-04-2018
29 / 2018 privind introducerea in domeniul public al comunei traian a unor suprafete de pasune din domeniul privat al comunei Traian 25-04-2018
28 / 2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 4 loturi de pajisti 25-04-2018
27 / 2018 privind stabilirea contributiei clt pt finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copiilor si persoanelor adulte cu handicap 25-04-2018
26 / 2018 privind aprobarea actului aditional la contractul cadru de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap 25-04-2018
25 / 2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna martie 2018 28-03-2018
24 / 2018 privind respingerea excluderii din ADIS a orasului Comanesti 28-03-2018
23 / 2018 privind aprobarea planului de gospodarire si infrumusetare al comunei Traian 28-03-2018
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează