Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 Privind aprobarea organizării rețelei școlare în Comuna Traian, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2019 - 2020 27-02-2019
8 / 2019 Privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în jud Bacău 08-02-2019
7 / 2019 Privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău 30-01-2019
6 / 2019 Privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Jud Bacău 30-01-2019
5 / 2019 Privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Traian, inventariat la data de 31.12.2018 30-01-2019
4 / 2019 Privind respingerea proiectului de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Traian, județul Bacău, inventariat la data de 31.12.2018 30-01-2019
3 / 2019 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a spațiului cu destinație de farmacie, din incinta dispensarului medical uman din satul Traian, ce face parte din domeniul privat al comunei Traian 30-01-2019
2 / 2019 Privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2019 30-01-2019
1 / 2019 Privind aprobarea proiectului de rețea școlară în Comuna Traian, județul Bacău, pentru anul școlar 2019 - 2020 30-01-2019
67 / 2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Traian pentru lunile noiembrie și decembrie 2018 19-12-2018
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează