Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2021 HOTĂRÂRE privind stabilirea contribuţiei Consiliului Local Traian pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021 28-07-2021
49 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021 28-07-2021
47 / 2021 HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 21.084 mp, din zona drumurilor comunale din comuna Traian, aflate în domeniul public al comunei Traian, în localitățile: Traian, Bogdănești, Hertioana de Jos, Hertioana-Răzeși, Zăpodia, în favoarea ORANGE ROMÂNIA SA pentru executarea lucrărilor de „CONSTRUIRE REȚEA FIXĂ DE TELECOMUNICAȚII FTTH ORANGE ÎN UAT TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” 28-07-2021
45 / 2021 Hotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Bicăzeni, localitatea Traian, comuna Traian, județul Bacău” 28-07-2021
44 / 2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Asistenţă Socială al Comunei Traian 30-06-2021
43 / 2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Traian 30-06-2021
42 / 2021 Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, de către Consiliul Local Traian, pentru perioada 2021-2023 30-06-2021
7 / 2021 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Traian pentru perioada februarie, martie, aprilie 2021. 27-01-2021
6 / 2021 Privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 991 din 07-03-2016, încheiat între Comuna Traian și S.C. LAMADY PREST S.R.L. BACĂU 27-01-2021
5 / 2021 Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, persoanele sancționate/condamnate și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condiții stabilite de Codul civil 27-01-2021
Înapoi

Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL