Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2019 Privind declararea de utiliate publică a obiectivelor de investiții de pe raza comunei Traian ce fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apa uzată in judetul Bacau 12-07-2019
41 / 2019 Privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici cuprinși în devizul general pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TRAIAN 26-06-2019
40 / 2019 Privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Traian la patrimoniul ADIB 26-06-2019
39 / 2019 Privind aprobarea reorganizării Consililui Comunitar Consultativ al Comunei Traian și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 26-06-2019
38 / 2019 Privind aprobarea Planului de gospodărire și de înfrumusețare al Comunei Traian, Jud Bacău 26-06-2019
37 / 2019 Privind însușirea și aprobarea modificărilor și completărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Traian, jud. Bacău 26-06-2019
36 / 2019 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna iunie 2019 26-06-2019
35 / 2019 Privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Traian la patrimoniul ADIS Bacău 26-06-2019
34 / 2019 Privind aprobarea contribuției anuale a Comunei Traian la SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE din România - filiala Jud. Bacău 29-05-2019
33 / 2019 Privind aprobarea acordării unui premiu familiilor cu domiciliul în comuna Traian, care anul acesta împlinesc 50 ani căsătorie 29-05-2019
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează