Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2019 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu negociere directă, a doua loturi de pajiști ce fac parte din domeniul privat al comunei Traian 29-03-2019
18 / 2019 Privind aprobarea rezilierii parțiale a Contractului de închiriere nr. 1121/16.03.2017 încheiat între Comuna Traian și Pitica Petrina 29-03-2019
17 / 2019 Privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr. 2197/09.05.2018 încheiat între Comuna Traina și Bostan Andreea Mădălina P.F.A. 29-03-2019
16 / 2019 Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Traian, jud. Bacău 29-03-2019
15 / 2019 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna martie 2019 29-03-2019
14 / 2019 Privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici cuprinși în devizul general conform Ordonanței de Urgență nr. 114 din 28.12.2019, pentru obiectivul de investiții MODERNIZRE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TRAIAN JUDEȚUL BACĂU 27-02-2019
13 / 2019 Privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Traian, inventariat la data de 31.12.2018 27-02-2019
12 / 2019 Privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Traian la Asociația Comunelor din România 27-02-2019
11 / 2019 Privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 27-02-2019
10 / 2019 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru lunile ianuarie și februarie 2019 27-02-2019
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează