Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2020 Privind aprobarea bugetului local al COMUNEI TRAIAN pentru anul 2020 17-02-2020
8 / 2020 Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, persoanele sancționate / condamnate și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condiții stabilite de Codul civil 17-02-2020
7 / 2020 Privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Traian, județul Bacău 17-02-2020
6 / 2020 Privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078 / 1087 / 16.04.2018 17-02-2020
5 / 2020 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna ianuarie 2020 17-02-2020
4 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici cuprinși în devizul general, pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN SATUL BOGDĂNEȘTI, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” 13-01-2020
3 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici cuprinși în devizul general, pentru obiectivul de investiții “REDIMENSIONARE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, ÎN LOCALITATEA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” 13-01-2020
2 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici cuprinși în devizul general, pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, ÎN LOCALITATEA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” 13-01-2020
1 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici cuprinși în devizul general, pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, LOCALITATEA ZĂPODIA, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” 13-01-2020
77 / 2019 Privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 23-12-2019
Înapoi

Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează