Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass - media pe lângă autoritățile administrației publice locale și Primăria Traian 31-10-2018
35 / 2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna Mai 2018 30-10-2018
34 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire locuințe situat în extravilanul comunei Traian, sat Traian, Jud. Bacău, beneficiari Miclăuș Silvestru și Miclăuș Benoni 30-10-2018
51 / 2018 privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești 26-09-2018
50 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Traian pe trimestrul III și IV 2018 26-09-2018
49 / 2018 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Traian, județul Bacău 26-09-2018
48 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Traian, județul Bacău 26-09-2018
47 / 2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, județul Bacău 26-09-2018
46 / 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Traian în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale Traian, pentru anul Școlar 2018 - 2019 26-09-2018
45 / 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Traian în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Traian pentru anul școlar 2018 - 2019 26-09-2018
Înapoi

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează