Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
97 / 2018 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei. Duma Carmen din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Traian 2018-06-29
96 / 2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind achizițiile publice directe 2018-06-29
95 / 2018 privind angajarea pe perioadă nedeterminată a dnei. STAVRI ANA - MARIA ca asistent personal al persoanei cu handicap grav STAVRI FLORIN 2018-06-28
94 / 2018 privind numirea responsabilului de caz prevenire (RCP) pentru copii cu dizbilități, domiciliați pe raza administrativ - teritorială a comunei Traian, județul Bacău 2018-06-26
93 / 2018 privind modificarea dreptului la alocația de susținere pentru familia LUCA ELENA 2018-06-26
92 / 2018 privind modificarea dreptului la alocația de susținere pentru familia RIGLEA ANDREEA 2018-06-26
91 / 2018 privind convocarea Consiliului Local Traian în ședință ordinară pentru data de 27 iunie 2018, ora 13:00 2018-06-22
90 / 2018 privind desemnarea dnei. Geangu Adriana, consilier principal în cadrul aparatului de specialiatate al Primarului Comunei Traian,persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal 2018-06-19
89 / 2018 privind exonerarea unor sume de bani acordate personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Traian, județul Bacău 2018-06-18
88 / 2018 privind imputarea și recuperarea unor sume de bani acordate în mod necuvenit personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Traian 2018-06-18
Înapoi

Politia locala

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează