Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
27 / 2018 privind convocarea Consiliului Local Traian în ședință ordinară pentru data de 28 februarie 2018 2018-02-23
26 / 2018 privind imputarea și recuperarea unor sume de bani acordate în mod necuvenit unor funcționari publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Traian, județul Bacău 2018-02-23
25 / 2018 privind aprobarea completării Nomenclatorului arhivistic al documentelor de arhivă din cadrul Primăriei comunei Traian, județul Bacău aprobat prin Dispoziția nr.144 din 2.10.2017 2018-02-21
23 / 2018 privind convocarea Consiliului Local Traian în ședință extraordinară pentru data de 21 februarie 2018 2018-02-19
20 / 2018 privind acordarea dreptului la stimulent educațional, corespunzător lunii ianuarie 2018, pentru familiile domiciliate în comuna Traian, județul Bacău 2018-02-13
18 / 2018 privind delegarea atribuțiilor de secretar al comunei Traian, județul Bacău, dlui. C. D., consilier superior, pe perioada efectuării concediului de odihnă a secretarului Comunei Traian 2018-02-02
15 / 2018 privind desemnarea dnei. G.A, consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului COmunei Traian, persoana responsabilă cu evidența militară 2018-01-26
13 / 2018 privind convocarea Consiliului Local Traian în ședință ordinară pentru data de 29 ianuarie 2019 2018-01-23
6 / 2018 privind acordarea dreptului la stimulent educațional, corespunzător lunii decembrie 2017, pentru familiile domiciliate în comuna Traian, județul Bacău 2018-01-16
2 / 2018 privind convocarea Consiliului Local Traian în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2018 2018-01-04
Înapoi

Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL