Nr. Data Conținut Fișier Anexă
25 13/02/2024 [Caracter normativ] privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de furnizare pentru proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de furnizare pentru proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

24 09/02/2024 [Caracter normativ] privind convocarea Consiliului Local Traian în şedinţă extraordinară pentru data de 13 februarie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea Consiliului Local Traian în şedinţă extraordinară pentru data de 13 februarie 2024

Descarcă

23 08/02/2024 [Caracter normativ] privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ”AMENAJARE LOC DE JOACĂ ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

22 05/02/2024 [Caracter normativ] privind modificarea Anexei nr. 2 la Dispoziția 124 din 29.12.2023, privind majorarea cu 5% a indemnizațiilor și salariilor plătite din fonduri publice începând cu data de 01.01.2024, conform OUG nr. 115 din 14 decembrie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Anexei nr. 2 la Dispoziția 124 din 29.12.2023, privind majorarea cu 5% a indemnizațiilor și salariilor plătite din fonduri publice începând cu data de 01.01.2024, conform OUG nr. 115 din 14 decembrie 2023

Descarcă

21 31/01/2024 [Caracter individual] privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune
pentru familia Megyesi Roxana

[Caracter individual] privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune
pentru familia Megyesi Roxana

20 31/01/2024 [Caracter individual] privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia Savin Ana – Maria

[Caracter individual] privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia Savin Ana – Maria

19 31/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 37 de titulari din comuna Traian, judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 37 de titulari din comuna Traian, judeţul Bacău

Descarcă

18 25/01/2024 [Caracter normativ] privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap GRAV din Comuna Traian, județul Bacău, în conformitate cu OUG nr. 115 / 2023, începând cu 01.01.2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap GRAV din Comuna Traian, județul Bacău, în conformitate cu OUG nr. 115 / 2023, începând cu 01.01.2024

Descarcă

17 25/01/2024 [Caracter normativ] privind convocarea Consiliului Local Traian în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea Consiliului Local Traian în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024

Descarcă

16 25/01/2024 [Caracter normativ] privind acordarea suplimentului pentru energie electrică pentru perioada ianuarie 2024 – octombrie 2024, conform Legii nr. 226 /2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea suplimentului pentru energie electrică pentru perioada ianuarie 2024 – octombrie 2024, conform Legii nr. 226 /2021

Descarcă

15 25/01/2024 [Caracter normativ] privind acordarea ajutorului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru sezonul rece ianuarie 2024 – martie 2024 și a suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru perioada ianuarie 2024 – octombrie 2024, conform Legii nr. 226 /2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea ajutorului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru sezonul rece ianuarie 2024 – martie 2024 și a suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru perioada ianuarie 2024 – octombrie 2024, conform Legii nr. 226 /2021

Descarcă

14 23/01/2024 [Caracter normativ] privind completarea Dispoziției nr. 1 din 8.01.2024 privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Traian, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind completarea Dispoziției nr. 1 din 8.01.2024 privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Traian, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă